Recepció

Controlem, verifiquem i gestionem la mercaderia d'acord amb els requeriments del client i protocols estandarditzats, en permanent contacte amb el client i amb registres varis (incidències, qualitat, inspecció).

Recepció convencional: tota classe de vehicles amb càrregues paletitzades o a granel, agrupatges o complets, paqueteria.

Recepció de material líquid. Cisternes. Dispositius homologats per a la descàrrega de diferents líquids en funció de la seva viscositat o tipologia. La descàrrega de líquids a granel es du a terme amb mètodes estàndard de descàrrega de cisternes tals com dipòsits i sistemes de bombeig i succió i també comptem amb sistemes propis desenvolupats a mida per MESTRE amb l´objectiu de dur a terme aquestes operacions amb seguretat i total fiabilitat.

A Mestre Serveis Logístics les operacions logístiques compleixen amb els requisits de seguretat legals vigents.