Emmagatzematge

Les nostres installacions logístiques disposen del lloc idoni per a qualsevol mercaderia.

Sistemes d'emmagatzematge (FIFO, LIFO,...) i estanteries adequades a les característiques de cada producte.

Magatzems sectoritzats per tipologia de producte en funció de les seves característiques físiques o químiques.

 • Productes d'alimentació.
 • Productes d'alimentació animal.
 • Productes cosmètica.
 • Productes detergència.
 • Productes de dimensions especials.
 • Mercaderia classificada APQ.
 • Mercaderia convencional.

Tot amb les corresponents certificacions.

Recepció

Confrontació

Física/Documental

Manipulació

Etiquetatge/Paletitzat
Transvassaments

Ubicació en
el magatzem

Preparació de
la comanda

Picking / Manipulació

Expedició
Transport

Albarans / CMR
 1. Recepció
 2. Confrontació / Física/Documental
 3. Manipulació / Etiquetatge/Paletitzat Transvassaments
 4. Ubicació en el magatzem
 5. Preparació de la comanda / Picking / Manipulació
 6. Expedició Transport