Altres Serveis

Mestre Serveis Logístics disposa de totes les certificacions necessàries per a la manipulació i emmagatzematge de productes alimentaris.

Certificacions de la Generalitat de Catalunya per a emmagatzematge, distribució i importació polivalent, d'activitats específiques, així com el seu equivalent del Ministerio de Sanidad y Consumo.