Manipulació

Manipulació del producte sempre considerant les condicions de seguretat i integritat de les càrregues.

Operacions de recondicionament de la mercaderia: empaquetament, retractilats, paletitzats, diferents modalitats d'etiquetatge i qualsevol altre condicionament que es demani.